Từ khóa

HOTdu lịch biển, cập nhật các từ khóa hot nhất trong ngày: du lịch biển , Tất cả các tin tức có liên quan đến du lịch biển
  • Nha Trang cơ hội vàng cho nhà đầu tư thông thái

    Nha Trang cơ hội vàng cho nhà đầu tư thông thái
    Theo thống kê của sở du lịch tỉnh Khánh Hòa 4 tháng đầu năm 2017 du khách đến Nha Trang đạt 1.583.392 (lượt) tăng 23.2% so với cùng kỳ năm 2016 trong đó khách quốc tế là 638.381 (lượt) tăng
    02/06/2017 - 04:28
1